Välkomna till idastrafikskola

RISKUTBILDNING DEL 1  /Risk1/  (Teoretisk)    


Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan dess att du som elev kan göra kunskaps- och körprov. Från det datumet att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år. Utbildningen ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, trötthet och andra droger kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner och övningar. Målet med Riskettans utbildning är att du ska ha mer kunskap om risker i trafiken och förståelse för hur du kan undvika dem. Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen. Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs. Ring för info och bokning. Närvaro under hela kursen är obligatorisk!

Riskettan är en kurs som vi håller i på  Torsdagar och det är i skolans lokal. Utbildningen börjar kl.18:00  pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika.

Medtag giltig id-handling


Riskutbildning del 2 /Risk2/  (Halkbanan)(Praktisk)   

Risktvåan gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar.

Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Risk tvåan genomförs på Säve Depå i samarbete med Göteborgs halkbana.

Tag med giltig id-handling.

HANDLEDARUTBILDNING

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och den tilltänkta handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Utbildningen är giltigt i 5 år.

Under utbildningen får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

Tänk på att Transportstyrelsen har hanteringstid på tillstånd och handledarintyg så gå kursen i tid så att ni kan börja övningsköra när ni har tänkt er. Eleven får gå kursen när man är 15 år och 9 månader.

OBS! Bara svenska id-handligar som godkänns. Pass eller annan id-handling från att annat land kan ej godkännas.

Länkar