Handledarutbildning – Idas Trafikskola
VI HJÄLPER DIG MED HANDLEDARUTBILDNING

Handledarutbildning

Vill du börja övningsköra privat, så måste både du och din handledare genomgå en handledarutbildning. Tänk också på att för att få övningsköra måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Vi hjälper dig gärna med dina handlingar och kan även utföra syntest, utan tidsbokning.

Handledarutbildning Torsdagar Kl. 18:00

Vill du övningsköra privat?
Vill du börja övningsköra privat, så måste både du och din handledare genomgå en
handledarutbildning. Handledarutbildningen är obligatorisk och vi föreslår att ni
genomgår den vid ett och samma tillfälle, detta för att båda ska kunna delta i
gemensamma diskussioner som vi har under utbildningens gång.
Utbildningen tar tre timmar exklusive raster och självklart bjuder vi på en god fika.

Tänk också på att för att få övningsköra måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Vi hjälper dig gärna
med dina handlingar och kan även utföra syntest, utan tidsbokning.

Handledarutbildningen har vi alltid på Torsdagar kl. 18:00 i Trafikskolans lokal. 

Avbokning måste ske 24 timmar innan kursen börjar. 

Kursinnehåll

Vad går vi igenom?
Under utbildningen ges bland annat information om handledarens ansvar vid
övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov
(kunskapsprov och körprov).
Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av
drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur
erfarenhet av att köra också påverkar trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka
sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Vad krävs av dig som elev?
 Ett giltigt körkortstillstånd, som omfattar hälsodeklaration och syntest.
 Fyllt 15 år och 9 månader
 Genomgått handledarutbildningen.
Introduktionsutbildningen har en giltighetstid på fem år. Om du önskar syntest köper
du detta separat och besöker oss under drop-in tider, alternativt genomför ditt syntest
samtidigt som du går din handledarkurs hos oss. På Transportstyrelsens
hemsida hittar du underlag för ansökan om körkortstillstånd.Vad krävs av dig som handledare?
 Haft körkortet i minst 5 år och inte fått det återkallat i mer än tre månader,
under de senaste åren.
 Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste åren.
 Ett körkort utfärdat i Sverige eller annat land inom EES
 Vana och skicklighet av att köra bil.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett giltigt intyg som IdasTrafikskola rapporterar till
Transportstyrelsen. Därefter blir utbildningen godkänd och ni kan börja er väg mot
körkortet. Introduktionsutbildningen har en giltighetstid på fem år.
Hos Transportstyrelsen hittar du nyttig information för dig som ska bli handledare. Hör
av dig till oss på 072167500 om du behöver hjälp!

Var hålls utbildningen?
Kursen hålls av någon av våra erfarna trafiklärare i Trafikskolans lokal och vi bjuder
på fika så att deltagarna orkar hålla koncentrationen under hela kursen.

Handledarutbildning